PRIJAVNICA

S posredovanjem izdelkov in osebnih podatkov na naslov organizatorja natečaja, avtor oz. skrbnik izrecno izjavlja, da se strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene obveščanja o natečaju, v druge promocijske namene (tiskovine) organizatorja natečaja in z njimi povezanimi osebami in institucijami ter da dovoljuje njihovo objavo na spletnem mestu fomb.si in FB-profilu organizatorja in v vseh medijih v Sloveniji.