PRIČESKA

NASLOV: ARITMIJA MLADOSTI –  KREATIVNO SPETA PRIČESKA 

Risbe in fotografije izbranih pričesk v osnovnošolski kategoriji in kategoriji mladi do 27 let bodo razstavljene na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljene v biltenu FOMB.

Prispevki v tej kategoriji morajo biti risbe (osnovnošolci), fotografije pričesk (srednješolci, mladi do 27. leta starosti).

OBSEG: Posamezni avtor mora poslati risbo ali fotografije ženske pričeske.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Sodelujoči se morajo prijaviti s prijavnico. Sodelujoči učenci osnovnih šol priložijo prijavnici risbo pričeske.

Sodelujoči dijaki in mladi do 27. leta priložijo prijavnici obvezno fotografije (JPG) svojega modela ali lutke (ženska pričeska) na katerih je pričeska  fotografirana  2 krat (od spredaj in zadaj) med izvedbo pričeske 2 fotografiji in na koncu 4 fotografije (na teh fotografijah se mora pričeska videti od spredaj, zadaj, iz leve in iz desne strani). Sodelujoči mora poslati skupaj 8 fotografij ene pričeske.

Fotografije, ki jih bodo sodelujoči poslali, morajo biti jasne in čiste (nejasne fotografije bodo zavrnjene).

Delo mora biti avtorsko delo prijavitelja.

Kategorija mladi do 27. leta: Pri pričeski so dovoljeni vsi pripomočki in produkti za oblikovanje las. Pri pričeski so lahko uporabljeni lasni dodatki. Sodelujoči lahko uporabijo različne barve za izvedbo pričeske. Lasje so lahko poljubne dolžine in oblike, ki je urejena v kreativno celoto. Ocenjuje se kreativnost in izvedba pričeske (natančnost, čistost, oblika, linija). Pričeska se lahko izvaja na modelu ali lutki.

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti, ki lahko sodeluje samo z eno risbo v kategoriji osnovnošolci in samo z enim modelom v kategoriji srednješolci in mladi do 27 let.

Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo.

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne fotografije, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, s sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri organizatorju FOMB uporabo svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1. Organizator FOMB-a oz. skrbnik natečaja ima pravico, da prispevek sprejme ali zavrne. Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnika razpisa.

KRITERIJI OCENJEVANJA:

  • ocenjuje  se kreativnost pričeske
  • ocenjuje se izvedba pričeske (natančnost, čistost, oblika, linija)

Skrbnica natečaja za kategorijo PRIČESKA je Bojana Galič (bojana.galic@ssom.si).