MODNA ILUSTRACIJA

NASLOV: RAZNOlikOST

Najboljše modne ilustracije po presoji komisije bodo predstavljene na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) in objavljene v biltenu FOMB.  

Prispevki v tej kategoriji morajo biti modne ilustracije. 
IZDELEK je modna ilustracija oblačila za posebne priložnosti (novo atraktivno oblačilo, ki se oblikovno razlikuje od standardnih oblačil in je narisana v posebni tehniki). 

  
OBSEG: Dovoljena je največ ena skica  oblačila posameznega avtorja.  

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:   

Modna ilustracija mora biti izdelana v formatu A3 s priloženo v mapo, ki naj vsebuje naslednje podatke:  

  • format A3; 
  • papir šeleshamer ali kak drug trši material; 
  • opis izhodišča, ki je navdihnil nastanek ilustracije; 
  • opis koncepta in izdelave; 
  • opis materiala in tehnike (približno pol strani formata A4 oz. 150 besed); 

Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF. Elektronski prijavnici je potrebno priložiti tudi dodatno fotografijo avtorja. 

 
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti.  

Modna ilustracija mora imeti enega avtorja, ki je tudi kontaktna oseba. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo.  

Izmed prijetih prijav bomo izbrali v vsaki kategoriji 3 najboljše izdelke učencev, dijakov in študentov. Avtorje bomo povabili k sodelovanju na prireditvah v okviru FOMB-a.  

Srednja šola za oblikovanje Maribor avtorjem ne bo plačala nobenega dodatnega nadomestila.  

Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne poškodbe izdelkov, ki niso prinešeni pravilno.  

Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnice razpisa.   

KRITERIJI OCENJEVANJA:

  • Izdelek je izviren in kreativen
  • Upoštevana je tema oziroma izhodišče
  • Ustrezen opis in obrazložitev izhodišča
  • Natančnost pri izdelavi
  • Pravilna izbira barv in tehnike

Skrbnica natečaja za kategorijo Modna ilustracija je Alenka Lukić (alenka.lukic@ssom.si).