KNJIŽNI ZAZNAMEK

Oblikujte in izdelajte ilustracijo za knjižni zaznamek z ustreznimi informacijami, motivacijsko mislijo itn. na temo SVETOVI.

Vanja Abraham
Nuša Colja
Anže Petek
Žana Žohar