GALERIJA MEDIA NOX

Eno izmed razstavišč na Židovskem trgu predstavlja tudi Galerija Media Nox. Tako kot tudi nasploh bo Galerija Media Nox med letošnjim FOMB-om razstavljala dela mladih umetnikov, med drugimi tudi izdelke dijakov naše šole. Tukaj so v okviru festivala razstavljeni izdelki, ki so bili poslani na natečaj in sicer iz kategorij strip ter plakat. V spodnji etaži pa si lahko prav tako ogledate zaključne naloge dijakov iz četrtega letnika programa Medijski tehnik v obliki celostne grafične podobe, potiska majic, mizanscene ter stripa. Razglasitev zmagovalnih stripov in plakatov bo na dnevu frizerjev, v torek 16. aprila.