FILM

NASLOV: SVETOVI

Vsi prejeti filmi bodo predvajani od 19. 4. do 22. 4. 2021 na Festivalu oblikovanja Maribor (FOMB) 2021 v kinu Maribox Maribor. Prispevki v tej kategoriji morajo biti film (digitalni video).

JEZIK: Jezik mora biti slovenski, angleški ali drugi jezik s prevodom v slovenščino ali angleščino (podnapisi).

DOLŽINA: Dolžina videa ne sme biti krajša od 3 minut. Če je prispevek daljši od 10 minut, si Društvo FOMB pridržuje pravico, da ne predvaja celotnega videa.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Na natečaj lahko prijavite filme v vseh filmskih tehnikah, vključno s kombinacijo igranega, dokumentarnega ali eksperimentalnega filma. Skrbnik si pridržuje pravico, da odloči, ali izdelek izpolnjuje pogoje za film. Zaželene so digitalne datoteke z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: Format: MPEG4; Kodek H264; FPS: Native; Resolucija: 1920×1080 ali 1280×720; bitrate: max. 10000 kbit/s. Skrbnik si pridržuje pravico, da zavrne izvod dvomljive tehnične kvalitete, ki bi lahko povzročil težave med predvajanjem. Predložena različica izdelka mora biti končna. Filmi z dialogom ali naracijo v drugih jezikih in ne v slovenščini morajo imeti slovenske ali angleške podnapise. Vsi izdelki se morajo začeti ali končati s špico, ki vsebuje naslednje podatke: naslov filma, avtorja ali avtorje, mentorja, producenta in organizacijo (šolo itd.) in leto ter kraj nastanka.

Za vsak film mora prijavitelj izpolniti in predložiti prijavnico v tiskani ali PDF-obliki. Prijavnici je treba priložiti tudi 3 fotografije iz filma (min. 300 dpi).

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti. Avtorji lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično. Vsak film mora imeti glavnega avtorja, ki služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor in vsi navedeni na prijavnici kot soavtorji, ki bodo podali soglasje za objavo osebnih podatkov. Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na tem festivalu. Na zahtevo je potrebno predložiti vsa pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Nagrada za oddajo filma je javna objava avtorja prispevka in javno priznanje, predvajanje le-tega na FOMB-u in nagrade sponzorjev. Društvo FOMB pod nobenim pogojem ne bo plačalo avtorjem nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojega filma. Društvo FOMB ni odgovorno za morebitne filme, ki so izgubljeni, poškodovani ali niso preneseni pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti z naslednjo izjemo: prijavitelj odobri Društvu FOMB in Srednji šoli za oblikovanje Maribor pravico do uporabe vseh materialov v zvezi s prijavljenim izdelkom, kot tudi uporabo 10 % celotne dolžine filma, kar ne bo preseglo več kot 3 minute, za oglaševanje, obveščanje javnosti za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila. S sodelovanjem na natečaju prijavitelj odobri Društvu FOMB pravico do uporabe svojega imena, fotografije, morebitnih izjav in pričevanj, filma za potrebe oglaševanja natečaja, obveščanja javnosti in za promocijske namene, brez obvestila ali dodatnega nadomestila ter v skladu z ZVOP-1.

Povezava do prijavnice (klikni tukaj)