STROKOVNE PROJEKTNE VSEBINE

Projekti, ki ponujajo dodatno izobraževanje, razvoj strokovnih kompetenc, izmenjavo mnenj na strokovnem področju, razvijanje novih vsebin. MUNERA 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi […]