NATEČAJ

NASLOV: SVETOVI

DRUŠTVO FESTIVAL OBLIKOVANJA MARIBOR VABI UČENCE, DIJAKE, ŠTUDENTE OZ. MLADE DO 27. LETA STAROSTI K ODDAJI PRISPEVKOV ZA PRIHAJAJOČI FESTIVAL OBLIKOVANJA MARIBOR (FOMB) V NASLEDNJIH KATEGORIJAH:

(klikni barvno polje za povezavo)

ROK ZA ODDAJO IZDELKOV: Prispevki se oddajo po spletnih oblakih, osebno ali po pošti (Društvo FOMB, Park mladih 8, Maribor), in sicer od 1. februarja 2020 do 1. maja 2020. Prijavnine ni, dovoljen je samo en samostojen prispevek posameznega avtorja v posamezni kategoriji.

Povezava do prijavnice (klikni tukaj)

SPLOŠNA PRAVILA: Kakršnokoli plagiatorstvo se kaznuje z diskvalifikacijo. Mentorji lahko pomagajo.
Vsebina mora biti v skladu z vsemi predpisi v državi izvora in v Republiki Sloveniji. Vsebina ne sme:
1) spodbujati nezakonitega ravnanja;
2) podpirati rasnih, verskih, spolnih ali drugih predsodkov;
3) zagovarjati spolnega ali fizičnega izkoriščanja;
4) kršiti pravic, ki jih določa zakon ali sporazumi;
5) vdirati v zasebnost oseb;
6) biti drugače neprimerna.
Srednja šola za oblikovanje Maribor oz. Društvo Festival oblikovanja Maribor ima pravico, da prispevke sprejme ali zavrne.
Prijave bo ocenjevala komisija, imenovana s strani skrbnikov natečaja. Njihova odločitev je dokončna.
S sprejetjem priznanja se udeleženci strinjajo, da člani Društva Festival oblikovanja Maribor in Srednja šola za oblikovanje Maribor ter zaposleni na njej niso odgovorni za posledice, ki bi morebiti izhajale iz uporabe priznanja. Udeleženci se strinjajo z uradnimi pravili tekmovanja in odločitvami komisije.

Več informacij o FOMB-u lahko najdete na naši FB-strani (klikni tukaj)

Če imate kakršnakoli vprašanja, ne oklevajte in nam pišite na natecaj@fomb.si

Veselimo se vaših prispevkov!

Povezava do prijavnice (klikni tukaj)